Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

  

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-11-30

Dagsorden 

Deltagere
:

Irene, Bentha, Lene, Per, Steen, Alex, Jørn

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:

Steen

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-10-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Mailkorrespondance mellem MS/ Anette/Per

        Orienteret

 

    b. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet den 26-11-2020: Diskuteret        

 

    c. Digital P-kort udskydes i foreløbigt 3 måneder til marts 2021 pga  corona              restriktioner. De nuværende  års papirs-P-kort plus gæste P- kort forlænges til marts 2021

 

    d. Porten til drypstens P-huset skal laves for ca 22.000 kr. Tages fra konto 115

 

    e. Elevatorstop i Gg 115 en søndag: Færch og co fik MrMotech til at reparere elevatoren om     søndagen, dvs Færch og co betaler

-    En beboer i Ll har fået beskadiget sit stofanet kabel pga tagarbejde: Beboeren opfordres til     at tage kontakt til Jan Bojsen mhp løsning af problemet

-    Service center midt vil udskifte bestyrelses-brikken til en ny og hvid brik: Enighed om, at     dette er ok. Alex kontakter SC midt

-    Der bliver stadigt godkendt lejligheder, hvor fejl og mangler er blevet afvist fex bulede     køkkenborde, huller/ ituslåede badeværelsesfliser osv. Bestyrelsen skal sikre sig, at senere     reparationer kan tages over DV-skemaet, således, at den enkelte lejer ikke står med     udgifterne.

-   Der er risiko for isglatte brandaltaner og tilgang til facadeelevatorerne her i vinter. Hvem     rydder eller salter disse adgangsarealer til beboernes lejligheder? Hvem har ansvaret?

-    indkommende klage fra Bentha.

-    mail frem og tilbage vi skal snak med en tung ikke flere.

-    markvandring hvem deltager?

        

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Irene & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. XXX

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB/Projektet

   -    Søren foreslår, at stillelejligheden flyttes til beboerhuset (se mail fra d 19/11-20)

    -    Allan Overgård har en forespørgelse om  fortsat udlejning til TDC (se mail fra d 19/11-20)

    -    Jan Bojsen mail om gæste P-kortets gyldighedstid (se mail fra d 25/11-20)

 

    b. hvad gør vi med fremtiden med fejl og mangler ved aflevering af når helheds planen er færdig og der er sket skader i lejlighederne, hvem kommer til at hænge på regningen ved fraflytning.

 

     c. bentha og lene vil fortælle om deres kursus.

 
 

 

 

 

7. Kontortid, mandag 7/12- 2020, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]