Subscribe to klostervangen.dk Newsletter...Print?

 Information, 2013-04-15
  Om Klostervangens renovering...

 

Hvordan ser økonomien ud (grafisk)?

 

 

Hvordan ser den nære fremtid ud (grafisk)?

 

 

Bestyrelsen vil løbende infor-
mere om tiltag og fremdrift
for Klostervangens renoveringssag  -
 her på hjemmesiden...

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 27. oktober 2013, kl. 21:45
af Anders T. Nielsen

 

 

Renovering af Klostervangen – vor byggesag.

 

Orientering til Klostervangens beboere pr. 2013-04-15 om helhedsplanen for renovering/lukning af brandaltaner

Status pt.
Vi arbejder pt. med at samle et hold af rådgivere som skal hjælpe os videre med sagen bl.a. overfor
landsbyggefonden, samt få det økonomiske overblik over de 3 løsningsforslag der foreligger på
nuværende tidspunkt.

Beboermøder
Beboermøder/workshops vil starte op hen over efteråret, hvor beboerne i samarbejde med
bygherrerådgiveren og totalrådgiveren, vil komme frem til den rigtige løsningsmodel, både
udtryksmæssigt og økonomisk.

Forventet tidsplan
Tidsplanen er ændret pr. 2013-09-22, se det udsendte materiale... 

Hvad   Hvornår, ca.
Udbud til og ansættelse af bygherrerådgiver   uge 06-14
Udarbejdelse af byggeprogram, samt udbud til totalrådgiver   uge 15-35
Totalrådgiverens viderebearbejdelse af byggeprogrammet til endeligt projekt     uge 36-52
eboermøder vil afholdes løbende, der regnes med 3-4 stk.   uge 32-52
Det egentlige byggearbejde/renovering iværksættes     Medio 2014
 

Der er for nærværende tre løsningsforslag i spil:

Rød løsning:

  • Nedbrydning af eksist. brandaltaner,
  • Opbygning af nye åbne brandaltaner,
  • Renovering af gavle, herunder efterisolering,
  • Genhusning af beboerne (22 m over terræn) 8+. Sal?
  • Brandvagt under byggeperioden,
  • Brandaltaner for samme funktion som i dag.
     


Gul løsning:
• Inddækning med glasinddækningssystem (Balco Access) uden på beton-brandaltaner.
• Røgdetektorer langs de eksisterende altangange.
• Åben/lukke mulighed med fastholdelse i åben stilling i tilfælde af brand.
• Friholdelse af altangange, hvis ikke dette kan opretholdes kan det blive krav om grøn løsning.
• Renovering af gavle, herunder efterisolering
  

 

Grøn løsning:
•    Inddækning af eksisterende beton-brandaltaner.
•    Brandmæssig lukning af "udestuer" mellem hver boligenhed, vertikal/horisontalt,
(Der vil blive 2 lejligheder til hver sikkerhedstrappe)
•    Teknikhus på taget.
•    Overtryksventileringsanlæg pr. trappe inkl. strømforsyning og skakt.
•    ABA-anlæg til hvert overtryksventileringsanlæg, intelligent detektor i hver boligs entre.
•    Nye tryksatte brandmandselevatorer (alle etager), anvendes som personelevator i normal drift.
•    Stigerør i alle trappeopgange, tryksat > 30m,
•    Ny branddør til hver bolig.
•    Gennemgang af eksisterende trapper for tæthed.
•    Eksisterende affaldsskakt lukkes med brandspjæld i top og bund i tilfælde af brand.
•    Trykaflastning i hver bolig, ny skakt evt. i entre,
•    Renovering af gavle, herunder efterisolering.

Økonomien ser (skønsmæssigt) således ud: Under alle omstændigheder – uanset valg af løsning – så koster det mange penge at renovere Klostervangen. Og det betyder også, at huslejestigning bliver uundgåelig. Spørgsmålet bliver blot hvor meget huslejen stiger – men det har du som beboer selv indflydelse på, alt efter hvilken løsning vi vælger!

Bestyrelsen vil naturligvis løbende orientere alle interesserede beboere om byggesagens forløb, men hidtil har der været meget lidt at orientere om.

A25 Bestyrelsen,
12. maj 2013

Se en video om Klostervangens altaner her: