Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-10-26

Dagsorden 

Deltagere
:
Per, Bentha, Lene, Irene, Alex, Steen, Jørn

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-09-28

 Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på digital parkering. Kan det lade sig gøre at gennemføre orienteringsmøderne rt Corona inden den 1/1-21?

 a. Den parkeringsansvarlige i AAB, Jannie, mener, at hvis forsamlingsforbuddet hæves fra fra 10 til 50 personer om en måned, er det muligt at holde orienteringsmøder i starten af december 2020 mhp opstart af digital parkering den 1/1-2021. Per vil dog høre, om det er muligt for de digital-stærke i Klostervangen at overgå til digital parkering, og samtidigt bruge papirs-års-parkeringskort for de beboere, der ikke umiddelbart kan overskue digital parkering.

    b. Status på de forsvundne vinduer med udluftningsspjæld i vaskekældrene? - v./ Per

 b. Vinduer med udluftningsspjæld er pt i gang med at blive monteret i vaskekælderen i Grønnegade, og der er aftalt udluftningsspjæld i relevante rum både i Grønnegade og Langelandsgade.

    c. Status på vask af vinduer v./ Alex/Per

 c. Afventer projektets løsning af vindue-problemet.

    d. Status på el-ladestandere v./ Alex/Per

 d. Morten Strunge står for det overordnede i en el-standerløsning. Per og Alex vil dog tage kontakt til styrelser og firmaer mhp muligheder og omkostninger rt el-ladestandere

    e. Elevator-problemer i 105 og 107    

    f. Status på de første opgange: er de færdige

    g. Udvendig elevatorbelysning og alle de driftstop. 

        Kan vi gøre noget, for at beboerne lukker gitterdørene rigtigt

    h. Skal der stilles krav om andre løsninger til pumper på hoveddørene  for dem, der har problemer med dem?

e.  Elevatorerne har nu kørt i 3 uger uden stop. Vi Krydser fingre for at problemet med elevatorstop endeligt er løst!

f.   SSG har den 27/10 været i Grønnegade 105 og 107 for at kontrollere om vandskaderne i lejlighederne er udbedret ok.

g.   Per har bedt om belysning ved de udvendige facade elevatorer, så beboerne i det mindste kan se at trykke elevatorens kode.

 

-   Vi kan kun opfordre til, at beboerne hjælper hinanden med at åbne og lukke elevatorens gitterport og dør

h.  Per kontakter projektledelsen, om der kan laves en løsning på vores brandsikrede pumpehoveddøre, så dørene kan holdes åbne, mens man kommer ind og ud af sin lejlighed fex med en magnet

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder v./  Bentha/Irene

      - Opfølgning og status på beboerhuset - Bentha

      - Indkøb af klapstole og klapborde til udlån til beboerne - Bentha

a.    Etableringen af det grønne område omkring beboerhuset starter på mandag.

-     Carina Nielsen har den 28/10-2020 meldt beboerhuset færdigt og klar til ibrugtagning. Der mangler kun at blive rettet op på nogle småting. Dog mangler der et aflukket kontorrum og        badefaciliteter til funktionærerne

-      Der kan indkøbes  2 klapborde og 2-3 klapstole pr blok, når renoveringen er færdig, og der bliver frigjort plads i kælderen til opbevaring

    b. Økonomi v./ Per

b. Der indkøbes arbejdscomputer til Bentha og Alex. Indkøb af computer til Jørn venter, da Jørn allerede er på valg om 1/2 år

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

c.    Stadig ingen udlejning. En AAB beslutning

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på den nye hjemmeside https://2020.klostervangen.dk v./ Per

a.    Per aftaler med Anders om en gennemgang af den nye og mere brugervenlige hjemmeside. Gennemgang den?

    b. Dyrepiktogrammer på yderdørene v Per (Jane)    

 b.    Der opsættes dyrepiktogrammer på yderdørene og etagenumre på de enkelte etager

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

    - Repræsentantskabsmødet den 26/11-2020. Hvem deltager?  Bliver det aflyst?

       Har bestyrelsen  nogle forslag?

 

-    Per tilmelder alle bestyrelsesmedlemmer

-    Forslag fra Per: Hovedorganisationens medlemmer skal fratræde, når de stopper i arbejdet i deres lokale afdelingsbestyrelse.

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2020-11-02 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

 

- Bentha, Lene , Per, Steen

 7. Eventuelt

 

 - Kursus " Den gode afdelingsbestyrelse" v./ Bentha/Lene 

 - Julefrokost, hvor, hvornår og hvordan?

 

-    Kontorfaciliteter i beboerhuset

 -    Det bliver besluttet at sekretæren kommer med et udkast til et årshjul til bestyrelsens arbejde

 

-     Afholdelse af julefrokost: Ses an, om vi kan samles mere end 10 personer til julefrosten, da vores funktionærer selvfølgeligt skal inviteres med.

 

-    Orienteret om, at funktionærerne ikke får et kontor, der kan låses af, og at badefaciliteterne ikke lever op til kravene om brus til både kvinder og mænd. 

 

 

 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. oktober 2020, kl. 00.02
af Per Ohms