Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-09-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Irene, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-09-28

 

2. bestyrelse arbejde.

 

    a. valg af bestyrelse poster.

        - Formand, Næsteformand, Sekretær, Regnskab, Juridisk, Miljø og div poster.

 

    b. Evaluering af beboer møde. hvad var dårligt og hvad kan vi gør bedre? regning fra scandic hvor er den?

 

    c. Hvad skal vi arbejde med?

        -    Digital parkering hvad gør vi og hvordan får vi det indført til års skiftet? flere tanker om møder og fremvisning pga corona hvad gør vi?

        -    Vinduer og udluftning i vaske huse, hobby rum og fitness rum. er de glemt i helhedsplanen?

        -    arbejde videre med en løsning omkring etablering af to opbevaringsrum, som kan udlejes. hvilken løsning skal vi finde ud af?

        -    finde et udvalg omkring etablering af el ladestandere.

        -    aktion omkring vaskning af facade vinduer, hvordan stiller vi os?

 

    d. elevator problemer? se mail fra jan 25-9-2020

 

    e. parkerings problemer? hvilke aktioner skal vi ta os?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

    - indkøb af computere eller ipads til nye bestyrelse medlemmer hvis de vil have en

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Anders er kommet med et forslag og tilbud på en ny hjemme side. skal vi takke ja og betale ham 15000kr for arbejdet og fremlæggelse af hjemmesiden?

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

    - hvem deltager i reprætentant skabs weekenden og hvordan kommer folk der ned?

 

    b. sonja har sendt en mail med et forslag om et beboer arrangement om lys, billeder og musik på en facad. rammen skulle være 10000kr

 

6. Kontortid, mandag 2020-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, 

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 26. september 2020, kl. 00:02
af Per Ohms