Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-09-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Irene, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-09-28

Godkendt uden kommentarer 

2. bestyrelse arbejde.

 

    a. valg af bestyrelse poster.

        - Formand, Næsteformand, Sekretær, Regnskab, Juridisk, Miljø og div poster.

a. Valg af bestyrelses poster: Formand: Per Ohms, Næstformand og sekretær: Lene Gaba, Regnskab: Per Ohms/Lene Gaba, Jura: Per Ohms, Alex Olesson, Lene Gaba, Grønne områder: Bentha Skovgaard og Irene Ratjen, Mad og motiosrum: Steen S Nielsen, Parkering: Per Ohms, Lene Gaba og Jørn Feldt, Udlejning: Per Ohms, El-ladestandere: Per Ohms og Alex Olesson, Bentha er kreds-delegeret i 5. kreds

 

    b. Evaluering af beboer møde. hvad var dårligt og hvad kan vi gør bedre? regning fra scandic hvor er den?

b.  Bestyrelsen er enig om, at dirigenten var hård og partisk, og gjorde hvad han kunne for at stoppe beboere, der ytrede sig negativt om AAB-ledelsen og projektledelsen rt helhedsplanen. Derfor er der enighed i bestyrelsen om, at ved næste afdelingsmøde ønskes en neutral dirigent fra BL eller en advokat.

 Det skulle have været gjort klart fra mødets start, at AAB- og projektledelsen var tilstede, men ikke agtede at besvare spørgsmål fra beboerne

Der var ikke helt styr på fuldmagtsstemmerne ved mødet. Det skal bringes i orden til næste afdelingsmøde i maj 2021, hvor reglerne for fuldmagtsstemmer skal være klokke-klare og rundsendes til beboerne i god tid sammen med indkaldelsen

    c. Hvad skal vi arbejde med?

        -    Digital parkering hvad gør vi og hvordan får vi det indført til års skiftet? flere tanker om møder og fremvisning pga corona hvad gør vi?

        -    Vinduer og udluftning i vaske huse, hobby rum og fitness rum. er de glemt i helhedsplanen?

 

       -    arbejde videre med en løsning omkring etablering af to opbevaringsrum, som kan udlejes. hvilken løsning skal vi finde ud af?

        -    finde et udvalg omkring etablering af el ladestandere.

        -    aktion omkring vaskning af facade vinduer, hvordan stiller vi os?

 

Det var planen, at gå over til digital parkering fra den 1-1-2021, men det bliver nok ikke realistisk at få gennemført informationsmøder for alle Klostervangens beboere rt corona-smitte. Per kontakter Pia i "parkeringen" for at finde ud af, hvordan dette problem kan løses.

 

 - Ingen ved, hvad der blev af vinduerne med udluftningsspjæld. Per kontakter Jan Bojsen mhp på dette.

- Rt udluftning er der en lugt af "indelukke" i mange kældrerum i Langelandsgades kælder. Irene kontakter Jan Bojsen og Michael Walin mhp en vurdering af problemet.

- Rummene kan først etableres efter renoveringen, derfor tages dette op senere 

 

- El-ladestanderudvalget består af Alex og Per. De tager kontakt til Jan Bojsen mhp at få en klarhed over, hvor vi står mhp oprettelse af el-ladestandere.

- Vask af vinduer. Der blev på afdelingsmødet lagt op til, at projektet skulle løse dette problem. Den mulighed, tror bestyrelsen så ikke vil ske, så Per/Alex tager kontakt til Jan Bojsen mhp at finde en løsning på, hvordan vi får vasket vinduerne, og hvem der skal betale for denne projektbrøler.

    d. elevator problemer? se mail fra jan 25-9-2020

d. Mailen fra Jan Bojsen den 25/9-20 fortæller, at Mrmotech endeligt har anerkendt, at der er tekniske problemer med Grønnegade 107s og 109s elevatorer, der gør, at de ofte nødstopper. Så nu håber vi, de løser problemet. 

-Bentha gør opmærksom på, at den åbne dør ind til den udvendige facadeelevator i Grønnegade gør en del beboere utrygge, da enhver frit kan køre op til etagerne og dermed begå indbrud. Vi kan kun opfordre beboerne i Grønnegade til ikke at sætte noget i klemme, så døren kan lukkes i!!

    e. parkerings problemer? hvilke aktioner skal vi ta os?

 Glashusets parkeringspladser er nu alle udlejede, og der er faktisk dagligt ledige p-pladser på Klostervangens udendørs p-pladser. Ydermere har projektet givet Klostervangens beboere lov til at benytte p-pladserne i "sandkassen" langs fodboldbanens østside.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha

 Minus nyt

    b. Økonomi v./ Per

Kommende udgifter: Indkøb af arbejdscomputere eller I-pads til nye medlemmer

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Ingen udlejning rt corona

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Anders er kommet med et forslag og tilbud på en ny hjemme side. skal vi takke ja og betale ham 15000kr for arbejdet og fremlæggelse af hjemmesiden?

 Enighed om, at vi har brug for en mere brugervenlig og moderne hjemmeside

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

    - hvem deltager i repræsentant skabs weekenden og hvordan kommer folk der ned?

 

a. Aflyst rt corona

    b. Sonja har sendt en mail med et forslag om et beboer arrangement om lys, billeder og musik på en facad. rammen skulle være 10000kr

 b. Enighed om, at det er et godt initiativ, men vi skal vente til renoveringen er ovre, da der pt ikke findes en brugbar facade. Sonja skal ligeledes undersøge om kommunen tillader et lysshow så tæt på en trafikeret vej, da det kan genere forbi kørende bilister

6. Kontortid, mandag 2020-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, Alex, Lene

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 - Bentha og Lene fortæller om kurset: Den gode afdelingsbestyrelse"

    b. ...

    c.  

- Mange beboere ønsker dyrepiktogrammerne tilbage på yderdørene. Pers Jane tager det op i det kommende byggeudvalgsmøde 

- En gruppe af frivillige beboere i Klostervangen, der beskæftiger sig med "det grønne område i Klostervangen" har møde den 8/10-20


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 26. september 2020, kl. 00:02
af Per Ohms