Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-08-31

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Irene Lene, Per, Steen, Thomas

Gæster: Jan Bojsen, driftcenter Midt.
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800, Jan spiser med..
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

Kl. ca. 18.30 møde med Jan Bojsen.

Beboerhus: færdiggørelse, økonomi oa. (mail fra Jan 2.7.)

Elevatorproblemer: er problemerne klaret i nye elevatorer? (serviceordning)

Det nye rengøringsfirma: Ok? 

Træfældning på skrænten: noget nyt?

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-06-24

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Bestyrelsens svar til Mie på lejekompensationsforhandling

 

    b. Afdelingmødet 2020:
        - Deltagelse fra SC midt. (mail af 2020-07-27) samt indkaldelser.
        - Indkomne forslag F6 - F9,
        - Gennemgang af Thomas`forslag til beretning. (Thomas)
        - Enkelte spørgsmål til budget 2021. (Thomas)
        - Praktiske foranstaltninger, fx. taxaboner, indkøb af mundbind oa,
        - Kontakt til Scandic om det praktiske og sikkerhed ift. corona. 
        - Evt. kort ekstraordinært bestyrelsesmøde 7.9. kl.19.30 for at gennemgå de sidste forslag og andre spørgsmål.?

 

    c. Parkering:
        - Lenes korrespondance med Louise vedr. opsigelser af eksterne i glashuset (mail af 2020-07-07)
        - Svar fra Mikael Wallin vedr. parkeringsforhold for entreprenør og eksterne medarbejdere (mail fra MIW af 2020-07-27)

 

    d. Beboerhuset
        - Status på aflevering af beboerhuset (mail fra JBO af 2020-07-28)
        - Økonomi på beboerhus (mail fra JBO af 2020-07-02)

 

    e. Dialog med AAB om huslejekompensation => hvordan fremadrettet?

 

f. Praktisk: Melde til AAB, at Anders udgår af bestyrelsen.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha
        - status på henvendelse til projektledelsen vedr. Byblomst

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Demo af alternativt hjemmesidesystem.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Opfølgning på beskæring af træer (mail fra ALA af 2020-07-24)
        -  Tilbud om "Certificeret Bestyrelsesuddannelse", mail fra Lone Brock af 24 SEP 2020

 

    b. Øvrige
        - Simon Stadsholdt om larm fra maskiner (mail af 2020-07-11)
        - Stofa kreditnotaer (mail fra JBO af 2020-07- 03)
        - Mail fra Gert Overlade om solceller i Thisted,
        - Mail fra Mette O om aflyst orienteringsløb

 

6. Kontortid, mandag 2020-09-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, Lene

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 30. august 2020, kl. 22:30
af Anders T. Nielsen