Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-06-29

Deltagere :

Anders, Bentha, Irene, Lene, Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.

Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen
 

 

Aktioner: Hvem hvornår?

1.Godkendelse af referat fra møde 2020-05-25

1. referatet godkendt uden kommentarer, dog skal vi i august huske på følge op på

1) Prisen på træfælning i Langelandsgade mod Falstersgade og 2) Udluftning i vaskehusene

2. Formanden orienterer:

 

    a. Situation vedr. juridisk vurdering og dialogmøde med AAB

a.

Vores anmodning sendt den 8/6-2020 om et dialogmøde med AAB angående advokatens notat om nedslag af huslejen for de husstande, der nu i over et år,  ikke har kunnet bruge hele boligen pga venten på udbedring af fejl og mangler, er ikke besvaret! Der sendes en rykker for svar! Hvis vi ikke

hører fra AAB inden den 1/7 må vi betragte det, som AAB ikke er interesseret i dialog!

b. Hvordan går renoveringen?         

-Rundvisning i beboerhus 22/6           

 

 

-Mail fra fra Carina: Argument om fladt solceller.18.6.

 

- Fortsat manglende respekt for beboerne (Bla ulåste døre, manglende rengøring/retablering oa) 

- Strakspåbud fra brandmyndighederne ignoreret, har ført til sag og skærpet tilsyn.     

 

- Adgang til lejligheder ifm facaderenovering

b.

- 26/6-20: Rundvisningen var nok ment, som nu er beboerhuset klar til aflevering!  MEN de inviterede fra beboerudvalget Leif og bestyrelsesmedl. Bentha, Per og Thomas mente nu, meget af arbejdet var uigennemtænkt, dårligt og mangelfuldt udført.  Per og Thomas har lavet en meget lang foto-dokumentation og mangelliste. Så kan vi kun håbe på, at det sjuskede og uigennemtænkte arbejde bliver lavet om! Der blev ligeledes påpeget 2 faldfælder, dels på Beboerhusets terrasse og på trappen mellem Beboerhuset og Ll's facade. De er nu skærmet af.

- Mail fra Carina: Solcellerne på Beboerhuset ligger fladt. Thomas har gjort indsigelser over dette og har påpeget, at der vil være et større energioptag, hvis solcellerne har en hældning på 45 grader. Nu er cellerne lagt på beboerhuset og kan ifl Carina ikke gøres om, og rent arkitektonisk er det pænt, og kan ikke kan ses fra gaden, mener hun! Thomas skriver atter til projektet, for at få solcellerne på blokkenes tage lagt med en hældning på 45 grader rt det mest optimale energioptag.

- Vi kan konstatere, at der fortsat ikke er meget respekt for Klostervangens beboere, deres indbo og sikkerhed trods utallige klager og indsigelser.

-  Brandlemmene øverst i opgangene på 11. etage i Grønnegade var blokerede med træstykker, således, at de ikke kunne åbne i tilfælde af brand.  Dette betyder, på opgangen i tilfælde af brand vil blive fyldt med røg, der er dræbende! Brandmyndighederne har set på dette og givet et strakspåbud og  fulgt op med skærpet tilsyn med AAB, der helt og holdent står for beboernes sikkerhed! Vi må holde øje med at brandlemmene ikke igen bliver blokerede af håndværkere.

- Det vil efter sigende tage facadefirmaet 5 1/2 måned at renovere facaderne på  2 1/2 opgang, og de anmoder om fri adgang til gå gennem vores lejligheder i 5 1/2 måned plus at altanen skal være tømt i alle disse måneder, hvilket vi finder voldsomt! Per har gjort indsigelser mod at have ryddet altanen i 5 1/2 måned, og beder facade firmaet komme med en bedre og mere smidig løsning.

    c. Møde om digitalisering af parkering, mail fra Tina S.2.6.

c. 

Diskuteret fordele og ulemper. Bestyrelsen er overvejende positive for digitalisering af parkeringen i Klostervangen. Vi vil aftale et møde med parkeringsselskabet og  den parkeringsansvarlige i AAB Tina S i august måned.

d. Gennemgang og spørgsmål til budget 2021.

d.

Gennemgået

e. Afd. mødet 15.9.: :
- Bekræftelse på Scandic.17.6

- Rettelser til dagsorden (Thomas) 24.6.
(hvor kommer pkt. 5 fra?)

e.

- Bekræftet aftale med Scandic Hotel, Østergade den 15/9-20 kl. 19.00

- Dagsordenen til afdelingsmødet er allerede skrevet, så rettelsen må vente til selve mødet

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Så-og plantedage i maj - juni.
        - Møde med "Byblomst" 25.6.

 a.

- Der har været 3 så- og plantedage. Disse forløb godt, dog var der ikke mange interesserede beboere til stede

- Firmaet Byblomst har kontaktet bestyrelsen mhp en mulig grøn beplantning efter helhedsplanen. Bestyrelsen synes godt om Byblomst´s forslag om grøn beplantning, der ved sammensætning af planter kan holde ukrudt nede. Thomas informerer projektleder Michael Walin om vores ønske til grøn beplantning efter helhedsplanen.

    b. Økonomi v./ Per

 b. Økonomi ok

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

c. Gæsteværelset udlejes stadigt

- Motionsrummet må stadig ikke benyttes - en AAB-ledelses beslutning 

- Beboerhuset: Ingen tør byde på, hvornår det står færdigt.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 4.

    a. Ny hjemmeside på nyt system?

 a. Anders vil præsentere et ny hjemmeside for Klostervangen.dk med et nyt og mere brugervenligt system i august

5. Indkomne skrivelser og forslag.

5. 

    a. Fra AAB
     - Opfølgning fra Jan B.om cykelskuret til oktober, mail af.29.5.
     - Lone Brock om genåbning af fælles lokaler, mail af..9.6.
     - Jan B. om nyt firma til trappevask, mail af 12.6.
     - Kim Momme: Fittnes lukket til primo august, mail af 17.6
       (Offentlige fitnesscentre, svømmehaller og legelande åbnede mandag d. 8. juni)
    

- Nyhedsbre v 18.6
    

- Henrik M. har sendt velkomst plus password til Irene.23.6.

 a. 

- Informeret

- informeret

- Informeret. Det er ikke acceptabelt, at LB melder ud, at fælles lokaler kan åbnes, og kort derefter melder Kim Momme ud, at fælles lokaler først må åbnes primo august!!!

 -Vi må konstaterer, at nyhedsbrevet atter engang kan fortælle om en helhedsplan, der uproblematisk skrider frem som forventet uagtet folks klager og indsigelser, og at opgang 105 og 107 stadig ikke er færdiggjort endnu efter 13 måneder. 

- Irene henvender sig til Henrik på AAB mhp computerhjælp 

    b. Øvrige

- En beboer har henvendt sig til Bentha, da der var ca 50 huller i badeværelsets og køkkenets fliser

- Lene er træt af, at der trods p-kaos i Klostervangen stadigt er tomme p-pladser i Glashuset, og flere p-pladser i Glashuset og drypstenshulen er udlejet til eksterne lejere ( Projektets medarbejdere og servicemedarbejdere) Der står 26 beboere på venteliste til garage/p-plads i Glashus.

 

b. 

AAB vil snart åbne for råderetten igen. Der er derigennem så mulighed for at få udskiftet fliserne. Bentha svarer beboeren.

- Lene tager kontakt til Udlejningen 

Udlejningen har svaret og siger, at de tomme p-pladser er udlejede, trods det, at der ikke har stået biler på pladserne i snart 2 år. De meddeler også at beboere har førsteprioritet til p-pladserne/garagerne, hvor udlejningen så nu bliver bedt om at opsige de eksterne lejere som vedtaget på vores sidste afdelingsmøde sidste år, således at ventende beboere kan få en p-plads/garage

6. Indkomne klager.
    - Klagemail fra Simon Stadsholt [stadsholt@me.com] om tidlig larm ift. renovering af Klostervangen,
20. juni 2020, videresendt til koordination og projektleder af Thomas Kjærgaard.

 6.

- Klagen videresendt

 

  

 

 

 

7. Kontortid, mandag 2020-08-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Lene, Steen, Bentha

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 28. juni 2020, kl. 23:13
af Anders T. Nielsen