Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-06-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Irene, Lene, Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-05-25

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Situation vedr. juridisk vurdering og dialogmøde med AAB

 

    b. Hvordan går renoveringen?
       
- Rundvisning i beboerhuset 22.6.
        - Mail fra  fra Carina: Argument om fladt liggende solceller.18.6.
        - Fortsat manglende respekt for beboerne (bl.a.ulåste døre, manglende rengøring/retablering, etc.),
        - Strakspåbud fra brandmyndighederne ignoreret, har ført til sag og skærpet tilsyn.
        - Adgang til lejligheder ifm. facaderenovering.

 

    c. Møde om digitalisering af parkering, mail fra Tina S.2.6.

 

    d. Gennemgang og spørgsmål til budget 2021. 

 

    e. Afd. mødet 15.9.: :
        - Bekræftelse på aftale med Scandic.17.6
        - Rettelser til dagsorden (Thomas) 24.6.
          (hvor kommer pkt. 5 fra?)

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Så-og plantedage i maj - juni.
        - Møde med "Byblomst" 25.6.

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Ny hjemmeside på nyt system?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
     - Opfølgning fra Jan B.om cykelskuret til oktober, mail af.29.5.
     - Lone Brock om genåbning af fælles lokaler, mail af..9.6.
     - Jan B. om nyt firma til trappevask, mail af 12.6.
     - Kim Momme: Fittnes lukket til primo august, mail af 17.6
       (Offentlige fitnesscentre, svømmehaller og legelande åbnede mandag d. 8. juni)
     - Nyhedsbrev 18.6
     - Henrik M. har sendt velkomst plus password til Irene.23.6.

 

    b. brug af råde retten vedr huller i væggene fliser

 

6. Indkomne klager.
    - Klagemail fra Simon Stadsholt [stadsholt@me.com] om tidlig larm ift. renovering af Klostervangen,
20. juni 2020, videresendt til koordination og projektleder af Thomas Kjærgaard.

 
  

 

 

 

7. Kontortid, mandag 2020-08-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, 

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 28. juni 2020, kl. 23:13
af Anders T. Nielsen