Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-11-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha,  Per, René, Steen, Thomas

Afbud: Lene

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: , Steen.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-10-29  

 Referatet er godkendt.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Licitationsmateriale fra entreprenører bearbejdes pt. i projektgruppen.
        - Hvordan forbereder vi os i forbindelse med evt. budgetoverskridelser?

        Nyt fra arbejdsgrupperne:
        - Møde i solcelle/taggruppen afholdt 23/11.
        - Intet nyt i kommunikationsgruppen, men PL foreholdt vigtigheden af "rettidig omhu".

       - Klage fra beboer over planen for beboerhuset. (Svarmail, Anders 11/11)

 Entreprenørpriser ligger over budget. Man kan ændre på : Indhold / resourcer /økonomi. 

Solceller og tag: Gennemgang af ydelser på celler. Nyt tag på beboerhuset ifm. renovering.

Kommunikationsgruppen: intet nyt. 

Cykelsti: der kommer først belysning efter renovering af beboerhus.

 Anders har svaret beboeren. Vi kunne tænke os at få I-binder gjort offentlig for alle beboere. 

    b. Hvornår og hvordan uddeler vi nye p-kort til beboerne?

 Uddeles i beboerhuset 7. januar kl. 18.00-20.00. Per får nyheden i nyhedsbrevet. Thomas sætter sedler op i opgangen. Anders bestiller nye kort og giver besked til Parkzone om, at de gamle kort er gældende til 8. januar. 

    c. Møde om vaskemaskiner med A.Æ. og Elektrolux.

 Møde om vaskemaskinerne tirsdag 4.12. (Per, Bentha, Thomas.)

    d. Hvad skal vi følge op på fra sidste afd. møde?
        Hvornår skal vi opfordre beboerne og os selv til at indsende forslag til næste afd. møde? 

 Vi skal have sat priser på løsningsforslag til garderobeindretning. (Bentha sætter det på som punkt til næste byggemøde).

Afdelingsmøde 2019: tirsdag 14. 5. 

Vi indkalder beboerne 8 uger før. Rene undersøger, hvor vi skal være. Vi vil være beboere behjælpelige med at sætte forslag op. 

    e. Evaluering af repræsentantskabsmødet 22/11-2018

 Et let og kort møde uden store emner. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Tiltag i genbrugsgården. (svar fra Carina 14/11)
        - Interview til nyhedsbrevet om vores materiale til beboerne om "byens gode steder".
        - Forslag om artikel til Beboerbladet om giftfri Klostervang. (Thomas)
        - Forslag om storskraldsplads i tunnelen i Langelandsgade.
        - Rengøringsstandarden i Klostervang. (Bentha)

 Affald-varme vil evt. prøve nye logoer af i vores genbrugsgård.

Energi & miljøgruppen har lavet materiale til alle beboerne om steder at gå hen i midtbyen, når det larmer under renoveringen. Uddeles inden renoverings start. --

-Vi har været gift fri 3 år. E & M gruppen vil prøve at få et indlæg i "Beboernyt" om vores erfaringer i den forbindelse.

 Et flertal i bestyrelsen er imod en mini plads til storskrald i Langelandsgade.

 Dårlig rengøringsstandard i opgangene. Der ligger skidt i kanterne. Elevatorerne er beskidte. Ole Fisker vil kigge på standarden. 

    b. Økonomi v./ Per
        - Blækpatroner til den gamle printer. Har vi en afklaring?
        - Udkald til Langelandsgade 10!?

Økonomien køre ok. 

 Vi prøver at få afsat de ubrugte patroner fra den gamle printer, som nu er fjernet. 

Vi er ikke blevet bon´et for udkald til Langlandsgade 10. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Opgangsmøder annonceret i nyhedsbrev ikke tidsmæssigt fastlagt.

 Intet nyt. Vi afventer.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Mål for indbygningsovne til vedligeholdelsesreglement. (fra Rasmus 21/11)
        - Glatførebekæmpelse. (Anders Æ. 14/11)

 Vi giver Rasmus fuldmagt til at gå videre med at få standardmål indskrevet i vores reglement.

Vi venter med at vurdere den nye ordning med eksternt firma, til udgifter til glatførebekæmpelse er afholdt efter vintersæsonen. 

    b. Øvrige:
        - En beboer ønsker handikap-p. omkring 119 i Gr.gade.
        - Parkzone: Forhøjelse af P-afgift ( 29/11)

 Bestyrelsen afventer, hvordan situationen er efter renoveringen for at få den mest optimale placering af handikap-pladserne i Gr. gade.. 

Forhøjelse pga. nyt lovkrav til parkeringsselskaberne.  

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0096-016 af 2018-10-31

 Til orientering.

    b. Klage nr. Verserende chikanesag.

 Orientering om gener og rengøringsudgifter pga. opgangs svineri. 

7. Kontortid, Mandag 2018-12-03: Per, Thomas, 

mandag 2019-01-07, kl. 18.00 - 20.00, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: alle.

Mad næste gang: Lene.

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost:
        - Hvor?
        - Hvem bekræfter indbydelse til funktionærerne? 

 I midtbyen. 

 Thomas. 

    b. ...de gamle komfurer

 De skal sælges, så snart alle er udskiftet fra lejlighederne. 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 25. november 2018, kl. 18:16
af Anders T. Nielsen