Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-11-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha,  Per, René, Steen, Thomas

Afbud: Lene

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Projektlejligheden, gr.gade 119, 8.th.

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: , Steen.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-10-29

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Licitationsmateriale fra entreprenører bearbejdes pt. i projektgruppen.
        - Hvordan forbereder vi os i forbindelse med evt. budgetoverskridelser?

        Nyt fra arbejdsgrupperne:
        - Møde i solcelle/taggruppen afholdt 23/11.
        - Intet nyt i kommunikationsgruppen, men PL foreholdt vigtigheden af "rettidig omhu".

       - Klage fra beboer over planen for beboerhuset. (Svarmail, Anders 11/11)

 

    b. Hvornår og hvordan uddeler vi nye p-kort til beboerne?

 

    c. Møde om vaskemaskiner med A.Æ. og Elektrolux.

 

    d. Hvad skal vi følge op på fra sidste afd. møde?
        Hvornår skal vi opfordre beboerne og os selv til at indsende forslag til næste afd. møde? 

 

    e. Evaluering af repræsentantskabsmødet 22/11-2018

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Tiltag i genbrugsgården. (svar fra Carina 14/11)
        - Interview til nyhedsbrevet om vores materiale til beboerne om "byens gode steder".
        - Forslag om artikel til Beboerbladet om giftfri Klostervang. (Thomas)
        - Forslag om storskraldsplads i tunnelen i Langelandsgade.
        - Rengøringsstandarden i Klostervang. (Bentha)

 

    b. Økonomi v./ Per
        - Blækpatroner til den gamle printer. Har vi en afklaring?
        - Udkald til Langelandsgade 10!?

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Opgangsmøder annonceret i nyhedsbrev ikke tidsmæssigt fastlagt.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Mål for indbygningsovne til vedligeholdelsesreglement. (fra Rasmus 21/11)
        - Glatførebekæmpelse. (Anders Æ. 14/11)

 

    b. Øvrige:
        - En beboer ønsker handikap-p. omkring 119 i Gr.gade.
        - Parkzone: Forhøjelse af P-afgift ( 29/11)

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0096-016 af 2018-10-31

 

    b. Klage nr. Verserende chikanesag.

 

7. Kontortid, mandag 2019-01-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Hvem sørger for mad til næste møde?

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost:
        - Hvor?
        - Hvem bekræfter indbydelse til funktionærerne?

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 25. november 2018, kl. 18:16
af Anders T. Nielsen