Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-09-24

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Anders
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-08-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Beboerudvalgsmøde
        - Emner til byggeudvalgsmøde 2018-10-10
        - Husorden for brug af projektlejligheden.
        - Status i AG (alle)

 

    b. Markvandring, FRE 2018-11-02 @ 10.00, hvem deltager?
        (mail fra Rasmus af  2018-09-14)

 

    c. Glatførebekæmpelse udliciteres, Midt og Nord som forsøg
       (mail fra Anders Æ, af 2018-09-12)

 

    d. Digital løsning på P-kontron. Status på p-situationen
        (mail med udspil fra Vivi H. om antal pladser af 2018-09-17)

 

    e. Evaluering af jubilæumsarrangementet

 

     f. Repræsentantskabsweekenden, 6 - 7 OKT, Grenå

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

En undergruppe er i gang med at udarbejde en folder med "væresteder" i midtbyen. -- Lugeholdet har været i gang 2 gange i september. 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Uddeling af klage fra afd. mødet og AAB`s svar.

 

    e. Åbning af spritruten. (Bentha)

    - el- scotter parkering.

    f. Rengøring af vaske huse.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Projekthjemmesiden er under udvikling.
        (mail fra Leif Kruse af 2018-09-10)
 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        Mål på indbygningsovne og kogezoner:
        Justering af vedlligeholdelsesreglementet
        (mail fra Rasmus af 2018-08-27)

 

    b. Øvrige
        - Thomas Kruse inviterer: Møde i Beboernes Hus Søløstg. 30
           2018-09-27 @ 1900. Hvem deltager?
        - Mail fra A12fmd, Henning E., vedr. skuffelse over dom.
        - Non-svar fra Elektrolux (mail af 2018-09-04)
      

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. Rykker fra AAB om sagerne 01-25-0183-008
        og 01-25-0264-018. Rene har svaret.

 

    b. Klage fra en beboer om hændelser under jubilæumsfesten.
       (mail af 2018-09-21 stilet til a25fmd)

 

7. Kontortid, mandag 2018-10-29, kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til mødet 2018-10-29: 

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost 14 DEC. Hvor?
        Er funktionærerne orienteret om datoen?

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 23. september 2018, kl. 22:19
af Anders T. Nielsen