Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-08-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen.
Afbud fraThomas (ferie).

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lene & Bentha
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-06-25

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag:
        Udvalgsrepræsentanterne får ordet.

 

    b. Gæsteparkeringskort.
         - Hvordan sikrer vi, at der er nok til uddeling?
         - Skal vi bede administrationen administrere uddelingen?

 

    c. Repræsentantskabsweekend 6 - 7 OKT 2018 - husk tilmelding!        

 

    d. Svar på klage fra A25 Afdelingsmøde til AAB vedr. helhedsplanen (vedhæftet mødeindkaldelsen)
        Hvordan får vi AAB svar foirmidlet til beboerne?

 

    e. Mail af 14/8 og 13/7 fra Michael. S. om app, "SharePeep", til beboerne ang. dele- / bytteøkonomi.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha:
        Haveredskaber er indkøbt.

 

    b. Økonomi v./ Per
        Herunder også jubilæumsfest: Der er styr på tilmelding, invitationer, busbestilling og alt det andet!

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    Indkøb af 4 stk. PC til bestyrelsesarbejde (Lene, Per, Réne og Thomas)

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Åbning af tunnelen: Skal vi rykke for at få den åbnet nu?

 

    b. Mail vedr. servicekat

 

    c. Klage vedr. ophæng af anonym rotteplakat.
        Måske en idè at diskuttere, om vi har brug for at have en politik vedr. opslag.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0117-008 vedr. syn. af 26/6.                               Orientering.

 

    b. Klage nr.01-25-071-010 af 3/7.     truende adfærd.                      Orientering.

 

    c. Klage nr. 01-25-0142-008, af 31/7.  Ophævelse / Opsigelse.       Orientering.     

 

    d. klage nr. 01-25-0183-008 af 9/8.    Chikane.                                Stillingtagen.

 

    e. Klage, mail fra kundeservice af 9/8. Urin / uhumsk tilstand.          Orientering.

 

    f.  Klage nr. 01-25-0194-018 af 14/8. Klage over syn.                      Orientering.

 

7. Kontortid, mandag 2018-09-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne::

    Mad til næste bestyrelsesmøde: 

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 26. august 2018, kl. 22:24
af Anders T. Nielsen