Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-06-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
Beboerudvalget: Anne Marie, Birgitte, Jakob, Leif.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lene og Steen.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referater fra møderne 2018-06-13 og 2018-05-29

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Gennemgang af samarbejdsaftale med AAB / Projektafdelingen,
        - Udpegning af formand M/K for beboerudvalget,
        - Udpegning af formænd M/K for arbejdsgrupperne.

 

    b.  Status på klage fra Afdelingsmødet

 

    c. Konstituering af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen.

 

    d. Repræsentantskabsweekend: 6. og 7. oktober 2018.
        Kursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 28. august 2018

 

    e. Evalurering af Repræsentantskabsmødet.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Se samarbejdsaftalens pkt. vedr. kommunikation (platform)

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Udskiftning af overvågningsudstyr - mail fra AKJ@aabnet.dk,
        - Råderetssager (bad & køkken) midlertidigt suspenderet.

 

    b. Øvrige
        - mail fra ValBeing.dk af mandag 11-06-2018 12:19 vedr. affaldssortering.
        - mail fra
Troels Bendix <troelsbendix@yahoo.com> af lørdag 23-06-2018 vedr. glashuset.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0099-008, afgørelse.

 

    b. Klage nr. vedr. 01-25-0309-016, afgørelse.

 

7. Kontortid, mandag 2018-07-02, kl. 18.30 - 19.30, sommerferie?!

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. juni 2018, kl. 20:59
af Anders T. Nielsen