Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-05-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Birgitte,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Birgitte.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-04-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.Møde i kommunikationsgruppen d. ?? Beboergruppe byggemøde afholdt 15. 5.  Møde afholdt i beboerhusgruppen 24.5.

 

    b. Afdelingsmøde 30.5.: Deltagere fra AAB. / Styr på taxakørsel.Hvilken procedure? / Gennemgang af budget. / Holdning til stillede forslag. / Specifikt mekaniske rottefælder. /  Dirigentmappe og stemmesedler. 

 

    c. Den stejle trappe. (Thomas.)

 

    d. Ny kopimaskine??

 

    e. Konfliktråd. (Thomas.) Mail fra Mie 24.5.

 

f. Hvordan og hvornår bort lodder vi komfurerne.??

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Ansøgning om haveredskaber 1000-1200 kr. (mail til bestyrelsen af 27.5.)./ Nyt om "Borebækken"./. Giftfri Klostervang. / Visioner..

 

    b. Økonomi v./ Per. Herunder nyt om åbning af tunneladgangen i la.????

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Borgermøde, Sjællandsgadekvarteret. (mail af 18.5.)

 

    b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Tilmelding til repræsentantskabsmødet 14.6. 

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. jornal nr. 18/015632/mj. Hund og støj. (mail 8.5.)

 

    b. Klage nr. 25-0323-006. (mail 16.5.) 

    c. Klage nr. 25-0142-008. Klage over besøgende. (mail af 22.5.)

 

7. Kontortid, mandag 2018-06-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Næste møde før sommeren: 

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]