Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-03-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Birgitte, Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

Velkommen til Birgitte i bestyrelsen.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-02-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        (1) Kommunikation.
        (2) Møde mellem FMD Anders T, DIR Anders R og PROJ CH Morten S.

 

    b. Det ordinære afdelingsmøde 30. maj 2018:
        Forslag fra bestyrelsen om "digital parkering"?
        Øvrige forslag fra bestyrelsen?

 

    c. Brug af boldbanen, (Mail fra Thomas Kruse fra Sjællandsgade videresendt af ANR fredag 23-03-2018 10:37)

 

    d. Cykelstien, herunder adgangsveje for gående og cyklister.
        Se mailtråd fra Thomas og Per.

        Parkeringsforhold for bilister. Se iBinder, fane 10.

 

    e. Ny printer. Mail videresendt til Servicecenter Midt 13. marts 2018 - intet svar (endnu?!)

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        (1) Møde for beboere 15. april 2018.
        (2) Oprydningsdag 22. april 2018

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Status på parkering v./ Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Der er nedsat en underarbejdsgruppe i beboerudvalget.
        Opgave: At støtte projektledelsen i udarbejdelse af kommunikationsplan og -strategi

 

    b. Skal vi arbejde videre med en webblog som supplement til projektledelsens kommunikation?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige
        (1) Forslag fra om nedsænkede lofter oa. som råderet. (Mail fra Irene Daniels)
        (2) Forslag om kunst i/på bygningerne i A25. (Mail fra Sonja Mundu)
        (3) Mail fra Sidsel Haurum fredag 23 marts 2018 11:36 vedr. "Bolignet":
             Demo/dialogmøde? => Forslag til Afdelingsmødet?

 

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-20-0099-006 af 2018-03-02, Status.

 

    b. Klage nr. 01-25-0194-018 af 2018-03-08, Status.

 

   c. Klage nr. 25-0027-008 af 2018-03-20, Status.

 

   d. Klage nr. 01-25-0061-012, Status.

 

7. Kontortid, mandag 2018-04-09 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Kloakrist i kælderskakt, Grønnegade.

 

    b. Faktura, centrum turist. (Thomas)

 


 
Referatet udfærdiges af ?  
Sidst opdateret 25. marts 2018, kl. 23:23
af Anders T. Nielsen