Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.   2018-01-29

Dagsorden

Deltagere
:, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

 

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: ? 

Thomas kommer efter spisning.

 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-1126?

Ref.  godkendt uden bemærkninger

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.godkende indkaldelse til ekstra ord. Afd. Møde.
        Møde med Aaab om PV.

        Referent på mødet:Dan.

Indkaldelse rettes til, så ordlyd passer.


Referent på mødet er ikke Dan 

    b. På-pladser efter 19 februar 2018 .
        Tilbud fra entreprenør. Åbne våde garager?

        Status på opsigelser.

Der tages tilbud ind og dette tages op når prisforslag modtages.

Fugtige garagerne i Samsøgade åbnes hvis dette er forsvarligt. De udlejede garager følger gældende vilkår.

       Oversvømmet kælder i Grønnegade.

       Rengøring, vedligehold i vaskehuse.
       (klage og forslag).

Der tages kontakt til driftscenter.

    d. Kontrakt med Stofa.

        Nye komfurer.

 

  • Stofa: kontrakten ok. Blot skal lejen væsentlig højere op samt aftale om internet og tv i kælder modtages skriftligt af bestyrelsen
  • Nye komfurer: der er 2 firmaer der har givet tilbud: punkt 1 Korsør og Bolind.

    e. Fastelavn

      

Fastelavn, søndag kl. 10.00, den 11.feb.
De som afvikler arr. møder kl. 08.30.
Tønder indkøbes af Per.Godteposer som sidste år. Brikjuice til børn.
Pris på børne gæstebillet er 40 kr, biletter sælges mandag d. 5.2 kl.18.30 – 19.30

 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
    Godkende forslag om jubilæum.

Jubilæum: forslag fra Kate godkendt og der arbejdes videre.
Festen vil løbe af stablen d. 15. 09. 2018

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        Beboeraften i foråret.
        Søger 1000-2000 kr. til bespisning.
        Og 300-500 kr. til midlertidigt skilt til genbrugsgården.

        Foreslår mini storskrald skur i Lg.

a. energi og miljø vil invitere til beboeraften i foråret.
Gruppen vil søge max. 2 tusinde kr. til bespisning. Dette bevilges.

Skilt på genbrugsgård bevilges max. 500kr.

forslag om mini storskrald skur nedstemt.

    b. Økonomi v./ Per

 
  • Per undersøger om de resterende gamle Miehle vaskemaskiner kan skiftes ud.
  • Vaskemaskiner er gennemgået af Elektrolux og der er nu skifter i alt 8 varmelegemer på de nye vaske maskiner. Der bliver taget kontakt til AAB for krav om udskiftning af de sidste 9.
  • Vaskemaskine sæbe er tjekket og der er fejl på rørsystemet og dette repareres i morgen Tirsdag. D. 30.01.2018 Bestyrelsen er meget utilfreds med dette forløb og har rettet en skarp påtale til de ansvarlige.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Udlejningen går godt.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 Kommunikationen går fint.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB møde i AAB om den nye driftsform.

 Bestyrelsen er orienteret.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage Nr.   Hærværk i kælder

 AAB handler på dette.

    b. Klage nr.   stærk lugt fra lejlighed.

    c. Hund og støj.

        Gammel sag om hund.

klage A: bestyrelsen er orienteret.

klage B: bestyrelsen er orienteret.

klage C: bestyrelsen er orienteret.

7. Kontortid, mandag 2018-02-05  kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

    Mad til næste møde:


Kontortid varetages af alle. Dan kommer hvis ikke han er på arbejde.

Rene sørger for forplejning ved næste best. møde.


 
Referatet udfærdiges af Dan   Redigeret af Dan