Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.   2018-01-29

Dagsorden

Deltagere
:, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

 

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: ? 

Thomas kommer efter spisning.

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-1126?

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.godkende indkaldelse til ekstra ord. Afd. Møde. Møde om Er på vej! i AAB.

Referent på mødet:Dan.

 

    b. På-pladser efter 19.2 . Tilbud fra entreprenør. Åbne våde garager?

Status på opsigelser.

 

    Oversvømmet kælder i Grønnegade.

Rengøring, vedligehold i vaskehuse. ( klage og forslag).

 

    d. Kontrakt med Stofa.

Nye komfurer.

 

    e. Fastelavn.

godkende forslag vedr. Jubilæum.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Beboeraften i foråret. Søger 1000-2000 kr. Til bespisning. Og 300-500 kr. Til midlertidigt skilt til genbrugsgården.

Foreslår mini storskrald skur i La.

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. XXX

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB møde i AAB om den nye driftsform.

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage Nr.   Hærværk i kælder

 

    b. Klage nr.   Stærk lugt fra lejlighed.

c. Hund og støj.

gammel sag om hund.

 

7. Kontortid, mandag 2018-02-05  kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]