Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-11-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster: Byggeudvalget
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer efter spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-10-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

        (1) Kan fokusgrupperne tage beslutninger suverænt set i forhold til den store byggegruppe?
        (2) Beboerhus v. /Thomas.
        (3) Nyhedsbrev, alle.
        (4) Faldstammer v. /Anders.
        (5) Svar fra Carina vedr. "Adgang til tag", alle.
        (6) Arbejdet i fokusgrupperne, alle.

 

    b. Repræsentantskabsmødet

 

    c. Parkering
        Nye gæstekort til nytår.
        Info til beboerne: Hvornår skal kortene deles ud?
        (husk plastlommer)

 

    d. Glashuset.
        Hvad gør vi?
        Opsiger alle lejere og genudlejer for at få fjernet biler og både, der ikke skal være der?

 

    e. Stofa ønsker kælderrum. (Mail fra Anders Æ. 2-11-2017)
        TV og internet ind til billardrum som krav?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Har uddelt folder om genbrugssortering.
        - Status på det nye indsamlingssystem med  nye kuber og priser generelt v./ Thomas.

 

    b. Økonomi v./ Per

    - Ansøgning fra billiard/petanque julefrokost

    - Ansøgning fra pensionistklubbens julefrokost

    - Indkøb af 12 "nye" kontorstole.

    - Arbejde videre med mobilpayløsning i AAB vedr beboerhus, fitness og hobbyrum.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per 

 

    d. Status på hegnet v. boldbanen v./ Bentha og Per

 

    e. Parkeringspladser ved nedkørslen til parkeringskælderen i Samsøgade v./ Per

 

    f. Møde med elektroloux vedr. alle de udfald på app og internet bookningen.  

    g. juletræ på taget på beboer huset.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Se pkt. 2.a.3.

 

    b. AAB, Lone Brock, søger boliger til jubilæumsbog

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Budgetmøde om 2019. (mail fra Kenneth 30-10-2017.)

 

    b. Øvrige
        - Mail vedr. jubilæum

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klager:
        (1) 01-25-0142-008
        (2) 01-25-0171-008
        (3) 01-25-0174-016
        (4) 01-25-0061-012
        (5) 01-25-0061-012

        Sag i boligretten frafaldet (mail fra Mie 31-10-2017)

 

7. Kontortid, mandag 2017-12-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Mad til bestyrelsesmødet 29. januar:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost

 


     b. Beboerklage over manglende belysning i haven, Grønnegade. 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 26. november 2017, kl. 23:24
af Anders T. Nielsen