Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-10-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas( ikke med til spisning)

Gæster:
Byggeudvalget
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-09-25

 

2. Formanden orienterer:

 

     a. Byggesag.
        1. Tre muligheder for adgang til tag: Se mail fra Carina H. af 2017-10-16,
        2. Modus for nyhedsbreve med projektinformation til Klostervangens beboere,
        3. Videoovervågning af ankomstrum, opgangsparti, elevatorer, mv.

 

    b. Procedurer ved klagesager

 

    c. Parkering:
        1. Digital P-kontrol: Møde med INSP AKJ
        2. Dedikeret/reserveret handicap parkering

 

    d. Jubilæum. Forslag om arrangementer i Tivoli Friheden:
        Fri entré for børn og voksne om eftermiddagen, turbånd og bespisning til børnene, egenbetaling for voksne.
        Festmiddag på Restaurant Herman (Friheden) med efterfølgende dans og live musik til de voksne (18+)
        Dato & budget?

 

    e. Faldstammer. Vore faldstammer trænger i stigende grad til udskiftning.
        Bør vi udskifte faldstammer i forbindelse med renovering?
        Evt. finansiering gennem omprioritering af PV poster? (levetidsforlængelse af komfurer?)

 

    f. Repræsentantskabsmøde  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Fra affaldsgård til genbrugsgård

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./ Per

 

    d. Oprettelse af et aktivitetsudvalg v./ René

 

    e. Forespørgsel på statistik over parkeringstilladelser v./ René

 

    f. Voksenudflugt. skal vi arrangere en ny ? v./ René

    g. Hegn nedtaget v. boldbanen. (Bentha)

    h. 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Nyhedsbrev udsendt medio OKT 2017

 

    b. Adgang til projektlejlighed for beboere fra 2017-10-31.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        1. Mail fra Mie G. Rasmussen 13-10-2017-10-13 @ 13:25 vedr,parkering Lg. 102

    b. Udlån af boremaskiner. (Michael)

 

    b. Øvrige
        Billardklubben har bedt bestyrelsen (gen-)bekræfte, at der må indkøbes nyt TV.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0176-008

 

    b. Status på Klage nr. 25-0311-004

 

    c. Klage nr. 25-0174-016

 

   d. Klage, unummereret, jf. mail til bestyrelsen af 2017-10-29 fra FMD

 

7. Kontortid, mandag 2017-11-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost.

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 29. oktober 2017, kl. 21:18
af Anders T. Nielsen