Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-08-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Per
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-06-26

Godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Inspektør (projektleder) Carsten K. Chr. stopper pr. 2017-09-30
          Projektchef Morten Strunge vil indkalde til møde snarest efter MAN 2017-08-28,
        - Cykelstien bliver forsinket.
        - Næste byggemøde for beboerrepræsentanter:
          Skal vi gøre noget forud for mødet? Gruppeinddeling og interesser...

 

A. Inspektør Carsten K. Chr. stopper ved AAB, hvem er vor nye inspektør? Hvad er dennes rolle?

B. Cykelstien er forsinket.

C. Forslag om forventningsafstemnings møde med byggemøde deltagere, lodder stemningen ved møde mandag 04.08.2017

D. Reaktions aftalen: Afd 25 fortsætter med uændret serviceniveau, altså forsætter som hidtil.

    b. Midlertidige affaldsøers placering aftalt med kommunen 207-08-25 af Anders, Bentha, Per, Rasmus (AAB) og René.

 

    c. Rettelser til ordensreglement godkendt.

 

    d. Kursus: "Ny i afdelingsbestyrelsen" afholdes TIR 2017-08-29, ingen deltagere fra A25.

 

    e. Relationsaftalen for NOV 2017 - OKT 2018.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha

Der følges op på sprøjtefrit Klostervangen.
Tur til forbrændingen var interessant og gruppen vil finde nye initiativer.

    b. Økonomi v./ Per

  • Økonomien ser flot ud. Bestyrelsen undersøger om bestilt ydelse svarer til det bestilte og betalte.
  • Per og Bentha indkøber i dialog ny kaffe maskine til selskabs lokalet. Alt fungerer fint.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Komfurudvalget, status v. /René

Nyt møde berammes. Komfurudvalget arbejder videre med div. scenarier.

    e. Crosstrainer Motionsrummet

Crosstrainer, Steen går videre og køber maskine efter tilbud.

    f. Tove Laursen og Grethe Hansen har tilbudt at arrangere en voksen udflugt.

Bestyrelsen bakker op om dette. Bentha er kontakt person.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. iBinder invitation fra Jane Juhl, AAB

Bestyrelsen er orienteret.

    b. Emner til september-nyhedsbrevet, byggesagen - mail fra Jane Juhl.

Formanden kontakter AAB om udskydelse af nyhedsbrevet til efter byggemøderne d. 4.09 og 19.09 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Parkering: Fire pladser ved vuggestuen,
        - Varighed af gæstekort,
        - Ændring af parkeringstid på P-skive,
        - Generelt om parkeringstvister.

 
A. Vuggestue forvalter selv 4 parkerings pladser. Formanden tager kontakt til inspektør i AAB.
B. Indeværende døgn + 2 gældende fra 01.01.2018
C. Parkeringstiden på P. Skive nedsættes fra 2 timer til 30 min. Dette gældende fra 01.01.2018.
D. Parkerings tvister henvises til AAB akj@abnet.dk

    b. Øvrige
        - Mail fra Bent R. Hansen om affaldssorteringssystem

Mailen henvises til E og M udvalg.

6. Indkomne klager.

 

    Ingen indkomne klager siden sidste bestyrelsesmøde

 

7. Kontortid, mandag 2017-09-04 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    Forplejning til næste møde: mandag 2017-09-25: René

René og Per

8. Eventuelt.

 

    a. Relationer til hovedorganisationen

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 24. september 2017, kl. 21:35
af Anders T. Nielsen