Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-06-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Steen,
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-05-29

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Byggemøde onsdag 2017-06-28 @ 17.30 - 19.30.

 

    b. Referat fra afd. mødet og ændring af vores ordensregler. Skal vi uddele dem / opdatere på vores hjemmeside? v./ Thomas.

 

    c. Ny erindringsliste. Godkende og uddele. v./Thomas

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha: Status på giftfri Klostervang. (Se mail fra Ole). Kan vi ansætte ekstra gartner i en kort periode?

        E & M foreslår automatisk udluftning i motionsrum v. brug.

 

    b. Økonomi v./ Per

    1: ansøgning fra banko klubben om tilskud

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    d. Motion: indkøb af ny cross  maskine

 

   e. Rengøring af vaskerier v./Bentha.

 

   f. Komfurudvalg. Status

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Hvordan ser vi kommunikationen vedr. byggesage i fremtiden? Skal vi tage det pkt. med til byggemødet 2017-06-28?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Boremaskiner, affaldsposer og p-gæstekort.
        - ParkZone og digital P-løsning, møde 2017-08-14 internt i AAB administration.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage over indflyttersyn - er behandlet af AAB + driftscenter

 

7. Kontortid, mandag 2017-08-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne. Mad til næste bestyrelsesmøde 28.8: 

 

8. Eventuelt.

 

    a. Efterspil på økonomi (faktura) fra afdelingsmødet?!

 

    b. Renés fine klage til busselskabet efter Djurs Sommerland oplevelsen.

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  

 

Sidst opdateret 26. juni 2017, kl. 00:46
af Anders T. Nielsen