Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-05-29

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas. Afbud: Anders. 

Gæster: Bygningsansvarlig Michael Skonning og servicekoordinator Rasmus Hansen.
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800 med gæsterne.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

 Mødet med Michal og Rasmus:

a. Indkøb af nye komfurer.

b. Elektronisk overvågning af sæbedosering. (7500 kr.)

c. Udlån af boremaskiner, uddeling af p- gæstekort og affaldsposer.

d. Træfældning. (Priser)

e. Udsugning i hobbyrum, (er aldrig sat i værk.)

f. Ukrudtsbekæmpelse.

g. Rydning af buskads . La. 58.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-04-24

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Lodtrækning om medlemmer til byggeudvalget.

 

    b. Repræsentantskabsmødet 15.6.

 

    c. Referat fra afd. mødet og rettelse til vores ordensreglement samt ny erindringsliste.

 

    d. 

 

    e. 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Undersøge mulighed for fremtidigt at aflevere organisk affald til biomasse.

 

    b. Økonomi v./ Per

    - ansøgning fra banko klubben om 5000kr til banko kassen

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

   d. Kommunikationen fra servicecenter til beboerne eller mangel på samme. v. René  

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. 

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Renè: Årlig betaling for hobbyrum. Indkøbe værktøj.

 

6. Indkomne klager.

 
    a.Beboerklage over syn.

 

    b. Klage nr.

 

7. Kontortid, HVORNÅR????, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

næsre møde hvornår? Hvem sørger for mad?

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]