Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-24-04

Dagsorden

Deltagere
:
Dan,  Per, René, Thomas.

Afbud fra Anders, Bentha og Steen.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-23-03

 

2. Formanden orienterer:

 

 Nyt om rottefælder / pestguard.

Dørtelefoner.

 

 

3. orientering fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.

Træbeskæring.

 

b. Økonomi v./ Per.

    - ansøgning fra udflugts gruppen om udgifterne til bussen.

    - udgifter til vm Michaels reception. 

 

c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per.

     - indkøb af nyt rengørings udstyr til beboerhuset.   

 

f. status på indkommende forslag til afdelingsmødet v. /René

Herunder: Om lånebetingelser v. modernisering

Borepatrulje.

 

g. Forslag til afdelingsmødet omkring husdyr v. René 

h. Skal vi holde strategimøde i uge 18 om afd. mødet??

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

a. mail fra Anders Æ ang. vaskerier v. Per og René.

b. mail fra Anders Æ omkring parkering.

c. planlægning af familie udflugt.

d. planlægning af voksen udflugt.

e. udarbejdelse af et års hjul for fremtiden.

f. fundet en løsning på hvad vi gør ang. uddeling af Affalds poser, gæste parkerings kort og udlån af bor maskinen.

g. Beboerevaluering af beboermødet 23. marts.

 

   

6. Indkomne klager.

a. Hundehold. (2 gange)

b. Hærværk på dørtelefoner

 
   

7. Kontortid, mandag 01-05-2017, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: Thomas og

Mad til næste møde: Thomas.

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]