Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-01-30

Dagsorden 

Deltagere
:
,Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas. Afbud fra Anders.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas spiser ikke med.
Ansvarlig for klargøring, mad, afrydning og opvask: Dan.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-11-28

referat godkendt

2. Formanden orienterer:

 

 

 

    a. Helhedsplan.Gennemgang af referatet og strategi for de forskellige dele. Forberedelsesmøder før møder med AAB og Plus? Hvordan præsenterer vi basis og tilvalgspakker bedst? Beboerkritik af mødedatoer (ugedage).

helhedsplanen gennemgået på extraordinært møde, bestyrelsen vil arbejdere at kunne afholde formødre ift med projektmøder. Dagsorden bedes tilsendes bestyrelsen før mødet sammen med forslag og beregninger.

Bestyrelsen gennemgik de forskellige holdninger til basispakke og tilvalgspakker.

 

    b. Forslag fra bestyrelsen til ord. afd. møde, (fx. om hundehold).

intet besluttet

    c.Ordinært afd. møde 2017. Traditionelt. Hvornår og hvor?

mødet afholdes i maj og kommer til at foregå på et nærmere oplyst sted. Bestyrelsen indhenter tilbud.

 

    d. Fastelavn: Hvem er ansvarlige for hvad?

fastelavn 26.02.2017 tøndeslagning kl.10.00 på parkerings pladsen i grønnegade, derefter kaffe-sodavand og en fastelavnsboller samt godtepose. Beboer gratis, gæstebillet 40.kr tilmelding nødvendig.

    e. Beboerklagenævnet v. Bentha og Thomas.

intet yderligere

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.Ansøgning om 2000-2500 kr. til nye kompostbeholdere. 

miljøgrupen lufter ide om at anskaffe nye kompostbeholdere pris for 3 stk 2500,00 kr..bestyrelsen godkender dette.

 

    b. Økonomi v./ Per

         Der er afholdt bankospil, der var et underskud på 589,50kr

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Nøgler til beboerhus og gæste værelse er hos Per.

Beboerhus kører fint nyt inventar opsat og på plads.

 

 

d. Vaskemaskiner.          Problemer ift. Sæbe docering bestyrelsen er i dag blevet orienteret om at anlægget ikke virker. Altså kan der være usikkerhed om der er sæbe i anlægget. Dette er ikke acceptabelt og bestyrelsen vil i morgen kontakte AAB og kræve at der er sæbe vaskehusene så beboerne kan docere selv. Samtidig vill kræve at anlægget bliver frakoblet indtil dette virker. Dette er et ufravigeligt krav. Bestyrelsen vil kræve at der bliver indkøbt vaskemidler omgående.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. 

intet

    b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

intet

    b. Øvrige intet

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. Klage vedr. støjende adfærd fra lejlighed.

Bestyrelsen er orienteret.

    b. Klage nr. 

 

7. Kontortid, mandag 2017-02-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Mad til næste møde:

2017 Per og Steen, EVT: Bentha

Bentha sørger for forplejning

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan