Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-01-30

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas. Afbud fra Anders.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas spiser ikke med.
Ansvarlig for klargøring, mad, afrydning og opvask: Dan.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-11-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Helhedsplan.Gennemgang af referatet og strategi for de forskellige dele. Forberedelsesmøder før møder med AAB og Plus? Hvordan præsenterer vi basis og tilvalgspakker bedst? Beboerkritik af mødedatoer (ugedage).

 

    b. Forslag fra bestyrelsen til ord. afd. møde, (fx. om hundehold).

 

    c.Ordinært afd. møde 2017. Traditionelt. Hvornår og hvor?

 

    d. Fastelavn: Hvem er ansvarlige for hvad?

 

    e. Beboerklagenævnet v. Bentha og Thomas.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.Ansøgning om 2000-2500 kr. til nye kompostbeholdere. 

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

d. Vaskemaskiner.  

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. 

 

    b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. Klage vedr. støjende adfærf fra lejlighed.

 

    b. Klage nr. 

 

7. Kontortid, mandag 2017-02-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]