Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-10-31

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Dan,  Per, René, Steen, 

Afbud: Anders og Thomas.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Dan.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-09-26

 Ref. godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        Formanden har bedt om status mail fra INSP Carsten.
        Intet ny - ud over planlagt møde 24/10-2016 er udskudt
        til efter 07/11-2016 (pga. møde med kommunen)

Status er at byggesagen nu er tilsendt Aarhus kommune hvor de har møde d. 7.11.2016 og bestyrelsen bliver underrettet slut november 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 - Vegetar/vegan udskudt til forår.

 - gruppen arbejder på at få blotlagt kilden i skrænten igen.

 - Der arbejdes på sagen ifm. sprøjtefrit område.

 - der arbejdes med buske og bevoksning mod Langelandsgade

    b. Økonomi v./ Per

    - ansøgning fra banko klubben.

    - ansøgning fra pensionist klubben.

  - Økonomi ok

  - Vi afventer juristens afgørelse ang. bankoklubben.

  - pensionistklub ansøger om 3000 kr. til julefrokost. dette bevilges

    c. Status på vaskehuse v. /Per

  -  intet nedbrud for nyligt, sæbedosering virker upåklageligt, ontet at bemærke. 
     Øvrige forslag ang. vaskehus udskydes og behandles under møde 2016-12-16.

  - Der kommer belysning i bookingrum ved vaskeri

    d. Udlejning af beboerfaciliteter v. /Per

   - Betinget tilsagn til fælles bookingsystem via. AAB.

   - Selskabslokalet er godt booket.

   - Gæsteværelse godt booket.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Afventer kommunikationsplan fra AAB KOM vedr. byggesag.

 Byggeplaner og kommunikationsplan afventes fra AAB

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. Tilmelding til rep.møde.

 Tilmeldt er: Bentha, Steen Thomas, Rene, Anders, Per og Dan

    b. Forslag fra beboer:
        Mulighed for at få lille køleskabsmodel for fx. enlige beboere i stedet for den store model.

Køleskabe er standard.
Det er enhver beboers ret at indkøbe et lille køleskab for egen regning

    c. Forslag om opførelse af hjerte starter ved beboer huset. (Pers forslag)

Bestyrelsen vil arbejde aktivt for at se på muligheden for anskaffelse af 1 - 2 hjertestartere til bebyggelsen, Der er nedsat et udvalg med henblik på dette.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr:    Hundehold

Bestyrelsen giver medhold i klagen og procedure følges. Der ligger en formular på AABs hjemmeside når der skal klages, brug denne, eller gå på AABs kontorer med den.

    b. Klage nr.    Verbalt overfald

Bestyrelsen giver medhold i klagen og procedure følges. Der ligger en formular på AABs hjemmeside når der skal klages, brug denne, eller gå på AABs kontorer med den.

7. Kontortid, mandag 2015-11-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

Steen og Dan

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost v./ René

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 30. oktober 2016, kl. 17:35
af Dan Arendtsen