Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-10-31

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Dan,  Per, René, Steen, 

Afbud: Anders ogThomas.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Dan.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-09-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        Formanden har bedt om status mail fra INSP Carsten. Intet ny - ud over planlagt møde 24/10-2016 er udskudt til efter 07/11-2016 (møde med kommunen)

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

    - ansøgning fra banko klubben.

    - ansøgning fra pensionist klubben.

 

    c. Status på vaskehuse v. /Per

 

    d. Udlejning af beboerfaciliteter v. /Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Afventer kommunikationsplan fra AAB KOM vedr. byggesag.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. Tilmelding til rep.møde.

 

    b. Forslag fra beboer: Mulighed for at få lille køleskabsmodel for fx. enlige beboere i stedet for den store model.

 

    c. Forslag om opførelse af hjerte starter ved beboer huset. (Pers forslag)

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr:    Hundehold

 

    b. Klage nr.    Verbalt overfald

 

7. Kontortid, mandag 2015-11-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost v./ René

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 30. oktober 2016, kl. 17:35
af Per Ohms