Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-09-26

Dagsorden

Deltagere
:

 Anders, Bentha, Per, Renè, Steen, Thomas

Afbud:
Dan

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800..Thomas deltager ikke i spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Steen, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-08-29 og 2016-09-12

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 

    b. Velostrada.
        - Hvilken belægning vil vi have i ankomstrummet?

 

    c. Videoovervågning
        - Afslag på ansøgning om videovervågning,
        - Høringssvar før 1/10-2016 til AKJ: Alle bestyrelsesmedlemmer bør bidrage!
        - FMD sendt mail med tiltag - nogen glemt?

 

    d. Intern opgavefordeling og fokusområder.
        - Hvem er bestyrelsens kontaktpersoner inden for hvilke områder?
          Udarbejdelse af liste mhp. smidig og entydig henvendelse til AAB medarbejdere og service til beboere inden for:
          · Økonomi,
          · Jura,
          · Udlejning af beboerhus & gæsteværelset,
          · Motionsrum,
          · Hobbyværksted,
          · Låsebriksystem,
          · Grønne områder,
          · Genbrugsplads & storskrald,
          · Vaskerier,
          · Udflugter,
          · Parkeringskontrol & parkeringskort (pt. er ParkZone leverandør), 
          · Kabel-TV og Internet (pt. er Stofa leverandør),
       

 

    e. Brugerbetaling ved deltagelse i beboeraktiviteter.
 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udvalget
        Digital post. v./ Thomas.

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

   d. Evaluering af Djurs S. og Fanø.

 

   e. Ekstra p-pladser ved Samsøgade v./ Bentha

 

   f. Ukrudtsbekæmpelse ved Samsøgade v./ Bentha

 

   g. Aktivitetsdag i klostervangen. v/ René

 

  h. Fremtidige datoer, julefrokost og lign. 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Skal vi have booking af vaskerier på Klostervangens hjemmeside?
        Hvis ikke, så en justering af "vaskerier" v./ Thomas.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
       - Ingen

 

    b. Nye skilte for handicap-pladser.
        - Forslag fremsendt af Per K. / ParkZone

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Ukendt kat i bebyggelsen: Hvordan håndteres en sådan sag?

 

7. Kontortid, mandag 2016-10-03 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste best. møde:

 

8. Eventuelt.
    - Reklamearrangement for Daloc døre jf. tilsendt mail.

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 25. september 2016, kl. 16:49
af Anders T. Nielsen