Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-09-12

Dagsorden

Deltagere
:
 Anders, Bentha, Per, Renè, Steen, Thomas

Afbud:
Dan

Gæster:
AAB Inspektør Anders Ærenlund Kjeldgaard

Tid: 18.30 - ca. 20.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

INGEN Fællesspisning
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Gensidig orientering v./ inspektør og bestyrelse

 

    a. Vaskerier: Status og fremtidige opgaver

 Betalings-og reservationssystemet fungerer helt nu.-Afdækningsplader i vaskerierne er endnu ikke efterrepareret. Skal være ordnet senest i denne uge. Der mangler en kost i en tørretumbler. Rengøring efter nyinstallation af maskinerne er udført. Tømmerfirmaet skal rydde op efter efterreparation. Anders Æ. inspicerer tirsdag i næste uge. - Skraldespande, koste og enkelte stole sættes ind / opsættes i vaskerierne. -Har bestyrelsen fremover påtaler eller klager sender vi dem samlet fra bestyrelsen til Anders Æ. Instruktionsplancherne har for lille skrift. Vi ønsker dem ophængt lige over maskinerne, så de er tættere på brugeren. Eltavler opsættes indenfor 14 dage. Det vil ikke være muligt at book`e  i de dage, der er lukket i hvert vaskeri. Der er problemer med sæbedosering i enkelte vaskerier. Anders Æ. holder møde 29. sept. med leverandørerne. Kalibrering skal justeres i tørretumblerne, så tøjet får den rette tørringsgrad. Oplever man problemer med sæbedosering, skal man melde det direkte til varmemester, som så kontakter leverandøren.

    b. Briksystem: Status og fremtidige opgaver

 Den vedtagne låseplan udføres af Kasper, AAB og Michael varmemester.Det er et meget stort forberedelsesprojekt, som ventes færdig udført inden for 14 dage.- Husstandsbrikken skal kodes til garagen for dem, der har lejet garage. Så undgår vi udlevering og brug af hvide brikker. - Det samme system ønsker vi for motionsrum og andre aktivitetsrum.. Anders Æ. går videre med arbejdet for at vi kan få kodningssystemet til at virke på leje af beboerlokale. også, således at lejerens alm. brik kan åbne beboerhuset i den tid, lejeren har book`et lokalet. . De lejere, der har mere end 5 af de gamle brikker, skal have mulighed for at få det samme antal nye brikker uden udgift  for lejeren selv. -Risiko for hærværk på håndtagene i kælderrummene. Vi håber det bedste. Kan briksystemet decentraliseres ud til vores afdeling? Teknisk ja, men AAB siger nej, da man kan forudse store følgeproblemer. Brik- låseplanen burde have været koordineret med bestyrelsen på et tidligere tidspunkt i forhold til de forskellige funktionslokaler..

    c. Videoovervågning: Status og fremtidige opgaver

 Der er fra den bevilgende politimymdighed sagt nej til tilladelse til videoovervågning grundet for få  anmeldelser fra civile borgere. Anders Æ. vil kontakte Århus politi for at få en redegørelse / dokumentation frem på det massive behov for overvågning. 

2. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Løbende udskiftning af køleskabe v./ Steen

 3 modeller at vælge imellem. Vi vælger Liebherr modellen. God kvalitet til en god pris.

3. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 Hurra. Der ER allerede eksisterende tomrør mellem Grønnegadeblokken og glashuset og storskraldsrum.

    a. Husstandsomdelt information til beboerne
        fra hovedorganisationen, primo september 2016

 Er uddelt.

   b. Er der behov for yderligere kommunikation vedr. ovenstående emner?

 I forbindelse med opsætning af nye eltavler, hvor vaskerierne ikke kan book`es.

4. Eventuelt.

 Bentha har foranlediget, at vi kan få nogle stole opsat til brug i vaskerierne. 

Til næste møde skal vi tage beslutning om belægning i den halvdel af ankomstrummet, som kommunen skal udføre i f.m. Velostrada`en.


 
Referatet udfærdiget af Thomas  
Sidst opdateret 11. september 2016, kl. 09:30
af Anders T. Nielsen