Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-08-29

Dagsorden

Deltagere
:
 Anders, Bentha, René,  Per, Steen, Thomas
Afbud:
 Dan

Gæster:
 AAB Inspektør Carsten Kjær Christensen

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-05-30 og 2016-06-27.

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag v./AAB Inspektør Carsten Kjær Christensen

 

    b. Velostrada v./AAB Inspektør Carsten Kjær Christensen
        - Møde med AAB og kommune hvornår?
        - Møde med rådgiverteamet om ankomstrum,
        - Afklaring af økonomiske forhold.

 

    c. Møde m. beboene om tryghed i vores bebyggelse.

 

    d. Problemstillinger vedr. vaskehuse:
        - Afleveringsforretningen,
        - Automatisk aflåsning,
        - Online reservationsproblemer,
        - Overlapning tidsmæssigt,
        - Kalibrering af tørretumblere,
        - Fejl på display til sæbedoseringsanlæg,
        - Samlet evaluering, hvornår?

 

    e. Evaluering af forløbet omkring bestyrelsens rolle i f.m. loppemarkedet.

 

    f. Udskiftning og vedligehold af maskiner til funktionærerne

 

    g. Sagsbehandlingen vedr. ansøgning om opsætning af videoovervågningsudstyr er startet 15/8

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:Sprøjtning u. gift. Udvidet E&M-gruppe:arbejdsgrundlag.

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        - Status på motionsrum,
        - Kabel-TV og Internetinstallation i beboerhuset

 

     d. Den løbende udskiftning af køleskabe.
         - Ny, mindre model? v./ Steen.

 

     e. Status på udflugter: Djurs sommerland og Fanø v./ Alle

 

     f. Lotte w. og godkendelse af hund.

 

    g. Funballz.com anvendelse af boldbanen v./ René.

 

    h. Åbenthus dag med aktivitetsgrupperne v./ René.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Forslag fra René om revidering af hjemmesiden www.klostervangen.dk.
        Her og nu : Opdatering af booking af vaskemaskiner.v./ Thomas.

 

    b. Uddannelse i brug af den eksisterende hjemmeside v. /Anders

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Husk tilmelding til repræsentantskabsweekend,
        - Gennemførelse af kursus "Ny i afdelingsbestyrelsen"

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Orientering om udfald af klage 01-25-0311-004, Henstilling.

 

7. Kontortid, mandag 2015-09-05, kl. 18.30 - 19.30 varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
    -
    - Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Rotter i garagerne, hvad kan vi gør?

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  

Sidst opdateret 28. august 2016, kl. 22:05
af Anders T. Nielsen