Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-10-26

Dagsorden 

Deltagere
:
Per, Bentha, Lene, Irene, Alex, Steen, Jørn

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-09-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på digital parkering. Kan det lade sig gøre at

        gennemføre orienteringsmøderne rt Corona inden den 1/1-21?

 

    b. Status på de forsvundne vinduer med udluftningsspjæld i

        vaskekældrene? - v./ Per

 

    c. Status på vask af vinduer v./ Alex/Per

 

    d. Status på el-ladestandere v./ Alex/Per

 

    e. Elevator-problemer i 105 og 107. Elevatorerne har

        nu kørt i 3 uger uden problem

    f. status på de første opgang om de er færdige.

    g. udvendige elevator belysning og alle de drift stop kan vi gør noget for at beboerne lukker dørene rigtige.

    h. skal der stilles krav om andre løsninger til pumper i hoved dørene for dem der har problemer med dem?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./  Bentha/Irene

      - Opfølgning og status på beboerhuset (grønområde omkring  beboerhuset) - Bentha og Irene

      - Indkøb af klapstole og klapborde til udlån til beboerne - Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

        - indkøbe af computere (Bentha og Alex).

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på den nye hjemmeside https://2020.klostervangen.dk v./ Per

 

    b. Dyrepiktogrammer på yderdørene og etage nummer v Per (Jane)

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

        - repræsentantskabs møde hvem kommer og har bestyrelsen nogle forslag? bliver det aflyst pga Corona

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2020-11-02 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

 
 7. Eventuelt

 

 - Kursus " Den gode afdelingsbestyrelse" v./ Bentha/Lene 

- julefrokost hvad hvor og hvornår.

 

 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. oktober 2020, kl. 00.02
af Per Ohms