Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-02-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer 18.30.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-01-29

 

2. Formanden orienterer

 

    a. Byggesag.

    - Supercykelsti: p-pladser.

    - Våde garager.

    - Nye molokker.

    - Flytning af stålcykelskuret.

 

    b. Nye Komfurer. 

 

    c. Evaluering af det ekstraordinære afdelingsmøde.

 

    d. Stofa kontrakt.  (mail fra Anders Æ. af )    

 

   e. Tilbud ny kopimaskine., mail fra Kenneth 06 februar 2018

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

       - Regnskab fra Kenneth for 2017 er sendt 23.2.

       - Ansøgning fra udflugts gruppe på buskørsel

       - Fastelavn.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

       - Lukning beboerhus fra okt. 2018 til okt. 2019.

 

    d. Status på opsigelse af garager, v./ René

 

    e. Vaskeri:
        - Fem stk. nye vaskemaskiner  v./ Per
        - Rengøring af vaskehuse.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Godkendelse af referat fra ekstraordinært afdelingsmøde
       afholdt på Scandic City den 13 FEB 2018.

 

    b. Nyt weblog tiltag.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. AAB: jagt på sølvmåger (mail af 2018-02-19)

 

    b. AAB: Fastlæggelse af dato for A25 ordinært afdelingsmøde 2018.

 

6. Indkomne klager.

 

   a. 0125-0027-008  (mail fra Mie af 2018-01-31)

       01-25-0027-008 (mail fra Heidi af 2018-02-14, indsigelse)

 

        7.2. Klage over pletter på tøj.

 

   b. Klage nr. 0125-0099-006 (mail fra Mie af 2018-02-21)

 

7. Kontortid, mandag 2018-03-05 kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Status på Jubilæumsarrangement.

 

    b. Bestyrelsesmiddag.

 

    c. Svar til Birgitte Saviera.
 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 25. februar 2018, kl. 22:58
af Anders T. Nielsen